Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

En styrkeposition for danske virksomheder:
Bæredygtig megainfrastruktur

netværk

3 netværk for virksomheder

Erhvervsfyrtårn Femern står bag tre netværk for virksomheder med fokus på bæredygtige byggematerialer i anlægsbyggerier, vandteknologi og digitalisering & robotter i anlægsbyggerier.

Se mere om hvert netværk her og kontakt os, hvis du kunne tænke dig at blive en del af det.

Se mere
Tid til afprøvning af ny teknologi?

Tid til afprøvning af ny teknologi?

Nyt tilbud til virksomheder i byggebranchen: Femern Lab tilbyder en gratis 1-dags-workshop, hvor du kan afprøve teknologi eller digitalt værktøj lige efter dit valg.
Du får: grundig introduktion til workshoppens teknologi-tema, test og afprøvning på relevant case, samt efterbehandling og videreformidling af indsamlede data.

Se mere
Bæredygtigt byggeri

Innovationsmulighed for bygge- og anlægsbranchen

Erhvervsfyrtårn Femerns regionale indsats styrker innovationsmulighederne i byggeriet. Det sker gennem opsamling af viden og forskning inden for mega-infrastruktur og nye grønne løsninger og materialer. Via fyrtårnet etablerer parterne et videns- og læringscenter, som skal fungere som knudepunkt for samarbejdet.

Se mere
Nye teknologier og grønne løsninger

Nye teknologier og grønne løsninger til bygge-anlæg

Femern-forbindelsen og det nye videns- og læringscenter bliver et knudepunkt for ny viden og udvikling.

Samtidig bliver det en mulighed for at se, hvordan mere afprøvede teknologier, robotter og digitale løsninger kan bidrage til byggebranchen.

Se mere