Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
iværksætter netværk

Erhvervspotentiale med afsæt i Femern Bælt forbindelsen

Reason to Go – Reason to Stay

Femern-forbindelsen er en gamechanger for det sjællandske erhvervsliv, som kommer helt tæt på Tyskland og får en unik geografisk placering som gateway mellem Skandinavien og Kontinental Europa. Området bliver et centrum for et voksende erhvervsliv og flere turister.

Den nye forbindelse giver vores region en unik geografisk placering og muliggør udviklingen af erhvervsområdet langs motorvejskorridorerne fra Femern-forbindelsen og til resten af regionen. Femern-forbindelsen øger regionens attraktivitet for alle typer virksomheder men især for virksomheder, der enten eksporterer eller sælger varer internationalt samt for virksomheder, der opererer inden for transport og logistik.

Derfor arbejder vi med at synliggøre synliggøre, brande og markedsføre erhvervsområdernes attraktivitet for potentielle nationale og internationale virksomheder derfor har vi sammen med de Sjællandske kommuner lanceret Gateway Scandinavia.

Målet er, at der med tiden er skabt en stærk sammenhæng mellem erhvervsområderne, Femernforbindelsen samt regionens havne, jernbaner og vejnet samt nye kilder til energi. Vi vil synliggøre de respektive erhvervsarealers muligheder overfor både eksisterende og nye investorer på begge sider af Femern Bælt og styrke Femern Regionen.

Samtidig har flere internationale turister fået øjnene op for Sjællands natur og kultur. Besøgstallene og interressen for bæredygtige overnatnings- og oplevelsesmuligheder vokser.

En fremskrivning fra Erhvervshus Sjælland tyder på en halv million flere tyske turister i 2030. Hvis det potentiale skal gribes, så skal overnatningskapaciteten og oplevelsesudbuddet udvides og udvikles med en international målgruppe for øje. Derfor er det vigtigt, at mulige investeringer kommer ud og leve, så kapaciteten bliver skabt, nye koncepter ser dagens lys og nye samarbejder bliver udviklet.

Vil du vide mere?

Søren Mikkelsen

Søren Mikkelsen
Projektleder, Erhvervshus Sjælland
6188 4643 | smi​@​ehsj​.dk