Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Fehmarn Innovation Link

Videns- og læringscenter

Om Fehmarn Innovation Link

Fehmarn Innovation Link er et iværksættercenter med incubator, uddannelsestilbud og aktiviteter med Danmarks største infrasturktursprojekt og verdens længste sænketunnel som omdrejningspunkt.

Fehmarn Innovation Link fungerer som bindeled mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører m.fl. med henblik på at opsamle viden, udvikle og mobilisere de potentialer, der er I forbindelse med grøn mega-infrastruktur og gøre danske virksomheder verdensledende inden for grøn mega-infrastruktur.

Se kernefortællingen om Fehmarn Innovation Link

Adresse
Vestre Kaj 66, 4970 Rødby

Kontakt os

Jes-fbd

Jes Christiansen
Projektchef
Fehmarn Innovation Link
2361 7612 | jes@femern.info

Camilla Nordstrøm

Camilla Nordstrøm
Presseansvarlig
Fehmarn Innovation Link
2972 3024 | camilla@femern.info

Partnere i Fehmarn Innovation Link

Bag Femarn Innovation Link står et bredt konsortium af partnere bestående af vidensinstitutionerne RUC, DTU og Zealand, erhvervsskolerne i Region Sjælland, vidensklyngerne WeBuildDenmark og Odense Robotics og Tekonlogisk Institut samt Femern Belt Development.

Sammen bidrager alle til at skabe et miljø, der opsamler viden og læring om megainfrastrukturprojekter og på den baggrund skaber en viden, innovation og digitalisering, som kan understøtte hele bygge-og anlægsbranchen og på sigt det bredere erhvervsliv i Danmark.

Kontaktoplysninger på de enkelte partnere i Fehmarn innovation link

Jeanette Irene Nielsen
DTU
jeini@dtu.dk
93511604

Pernille Remming
We Build Denmark
+45 25 38 60 60
prl@webuilddenmark.dk

Mogens Riber
RUC
mogensr@ruc.dk
46 74 20 28

Jonas Lynge Nielsen
Zealand
jnie@zealand.dk
50762848

Jes Christiansen
Fehmarn Belt Development
jes@femern.info
23617612

Lene Beck Mikkelsen
CELF – Erhvervsskole
lebm@celf.dk
6163 2861

Mads Stubgaard-Schmidt
Odense Robotics
mss@odenserobotics.dk
92 82 42 90

Søren Mikkelsen
Erhvervshus Sjælland
6188 4643
smi@ehsj.dk