Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Kernefortælling om Fehmarn Innovation Link

Lige nu bygges verdens længste sænketunnel i Danmark! Byggeriet af Femern-tunnelen er det suverænt største infrastrukturprojekt i Danmark til dato, med et samlet budget på ca. 52 mia. kroner. Det skaber nogle kæmpe potentialer, som aktivt SKAL indfries. Partnerkredsen bag ” Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt- forbindelsen” arbejder målrettet på en vision om at Danmark, som følge af Femern-forbindelsen, skal opbygge en viden og teknologisk ekspertise, der gør Danmark verdensledende inden for grøn megainfrastruktur. 

I lyset heraf, står anlægsfasen omkring Femern-forbindelsen som en unik innovationsmulighed som kan danne grundlag for udvikling af nye, stærkere og grønnere byggemetoder til hele bygge- og anlægsbranchen. Femern Videns- & LæringsCenter har netop til formål at skabe et epicenter, hvor synergiske samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og de danske virksomheder kan være grobund for forskning i og udvikling og afprøvning af nye grønne materialer, metoder og processer, ligesom der rundt om byggeriet sker en opsamling af viden og metoder fra projektet. Den indsamlede viden deles med og forankres i bygge- og anlægsbranchen generelt i hele regionen. Dermed vil de danske bygge- og anlægsvirksomheder stå stærkt konkurrencemæssigt og have en reel chance for at opfylde visionen om at blive verdensledende inden for grøn megainfrastruktur. Endvidere er der også mulighed for at læring og viden kan spredes videre ud til andre brancher som f.eks. servicebrancherne til gavn for den generelle produktivitet og eksport. 

Videns- & LæringsCenteret er placeret i Rødbyhavn i tæt relation til Femern byggepladsen og danner den fysiske ramme om et unikt studie- og forskningsmiljø, hvor forskere, studerende, virksomheder, start-ups og erhvervsfremmeaktører kan arbejde tæt sammen og gøre brug af hinandens viden og kompetencer, i udviklingen af innovative og bæredygtige løsninger til brug for fremtidens infrastrukturbyggeri. Den unikke forankring til selve byggepladsen, skaber mulighed for en tæt kobling mellem teori og praksis. Forankringen til Femern-projektet, vil betyde at der både tilføres viden og innovation til det igangværende megainfrastrukturprojekt, men samtidig også sikre at der bliver opsamlet og forankret viden og erfaringer fra Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, som på sigt skal gøre de danske virksomheder verdensledende inden for byggeri af grøn megainfrastruktur!  

Den tætte relation til Femern-projektet gør det også muligt at se på og lære af egn- og erhvervsudvikling i lyset af store anlægsprojekter. Derved kan vi lære noget om hvordan viden og udvikling forankres og hvordan kultur skabes i de nye regioner, der opstår som følge af megainfrastruktur. 

Partnere

Bag Femern Videns- & LæringsCenteret står DTU, Zealand og RUC, We Build Denmark, Odense Robotics, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development.  

Studerende på forskellige niveauer fra DTU, RUC og Zealand – og på sigt fra andre videns- og læringsinstitutioner – tilknyttes Videns- & LæringsCenteret i kortere eller længere uddannelses- og kursusforløb, ligesom forskere og studerende kan indgå aktivt i konkrete forsknings- eller innovationssamarbejder. We Build Denmark, Odense Robotics, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development understøtter start-ups og virksomhedernes rolle i VLC, som bl.a. omfatter opbygning af et netværk af virksomheder rundt om centeret, samt mulighed for deltagelse i innovationssamarbejder og vidensdeling. Endvidere er partnerkredsen ansvarlig for inddragelse af relevante aktører i selve Femern-byggeriet og andre relevante stakeholders, således at der kan arbejdes med videns opsamling og innovation i forhold til konkret praksis og cases. 

Se mere om Erhvervsfyrtårn Femern

Kontakt os

Jes-fbd

Jes Christiansen
Projektchef
Fehmarn Innovation Link
2361 7612jes@femern.info

Camilla Nordstrøm

Camilla Nordstrøm
Presseansvarlig
Fehmarn Innovation Link
2972 3024 | camilla@femern.info