Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Fokusområder

Erhvervsfyrtårn Femern har seks fokusområder.

Bæredygtigt byggeri

Innovationsmulighed for bygge- og anlægsbranchen

Erhvervsfyrtårn Femerns regionale indsats styrker innovationsmulighederne i byggeriet. Det sker gennem opsamling af viden og forskning inden for mega-infrastruktur og nye grønne løsninger og materialer. Via fyrtårnet etablerer parterne et videns- og læringscenter, som skal fungere som knudepunkt for samarbejdet.

Se mere
Nye teknologier og grønne løsninger

Nye teknologier og grønne løsninger til bygge-anlæg

Femern-forbindelsen og det nye videns- og læringscenter bliver et knudepunkt for ny viden og udvikling.

Samtidig bliver det en mulighed for at se, hvordan mere afprøvede teknologier, robotter og digitale løsninger kan bidrage til byggebranchen.

Se mere
Erhvervsudvikling

Opkvalificering af medarbejdere

Nye erhvervsrettede kurser skal sikre kvalificeret arbejdskraft på både kort og længere sigt​.
Det skal ske gennem brancherettet opkvalificering af medarbejdere.

Se mere
Erhvervspotentialer langs motorvejen

Erhvervspotentialer langs motorvejen

Femern-forbindelsen er en gamechanger for det sjællandske erhvervsliv, som kommer helt tæt på Tyskland og får en unik geografisk placering som gateway mellem Skandinavien og Kontinentaleuropa. Det giver unikke muligheder for virksomheder inden for transport og logistik og gør at området bliver et centrum for et voksende erhvervsliv.

Se mere
turisme-klint

Attraktiv turismeregion

Åbningen af Femern-forbindelsen vil gøre Region Sjælland til en attraktiv turismeregion, fordi det vil blive nemmere for især tyske turister at tage på oplevelsesferie i Danmark.

Regionen vil blive værter for flere turister, og det kræver investering i nye og større overnatnings- og oplevelsesfaciliteter.

Se mere