Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social
iværksætter netværk

Innovation for virksomheder

Efterspørgslen på nye løsninger til mere bæredygtigt anlæg og megainfrastruktur er stor og en unik mulighed for danske virksomheder. Det kræver at der løftes i flok – på tværs af værdikæden og i samarbejde med forsknings- og videninstitutioner.

We Build Denmark og Odense Robotics har gode erfaringer med at sammensætte de rette innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Der kan være mange veje til et godt og effektfuldt samarbejde, og derfor arbejder vi med flere forskellige formater, som også kan udspringe af vores videns- og netværksaktiviteter, hvor vi stiller skarpt på fremtidens behov.

Som virksomhed skal du ikke tænke over, hvilket format som passer bedst. Du skal blot tage kontakt – så faciliterer vi rammer og samarbejde.

Hvordan kunne innovationssamarbejder se ud ?

1. Virksomheder inviteres til en inspirationsdag, hvor de f.eks. ser robotter i aktion på en virksomhed, en drone i vandet ved Rødby Havn, eller skilte på Storebælt, hvorefter man med afsæt i den inspiration, der er opstået og det udviklingsfokus, man har i sin virksomhed, går sammen med de andre virksomheder i workshops og udvikler idéer sammen.

2. Bygherre, et konsortieum eller entreprenør FLC inviterer virksomheder ind i et udviklingsrum for at finde nye løsninger på et givet problem i produktionen, som en eller flere entreprenører i konsortiet efterspørger en eller flere løsninger på.

3. Virksomheder tilbydes en guidet tour i et laboratorium, f.eks. Femern Lab, og med den inspiration og de tilbud, som labbet tilbyder i kombination med nyeste forskning og oplæg fra virksomheder dannes et udviklingsrum til at kickstarte en idégenerering ift. nye forretningsløsninger i et samlet forum eller for den enkelte virksomhed.

4. Innovationsprojekter, dybere og direkte fokuseret på at udvikle en ny viden og afledt ny løsning eller koncepter herfor. Et målrettet projektsamarbejde mellem store og mellemstore virksomheder, forsknings- og vidensinstitutioner, eller GTS’er. Output kan være detaljerede tegninger, mock ups, planer, prototyper, som medfører produkt- og procesinnovation

Gå til ”Storebæltsforbindelsen set fra Sprogø”