Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
iværksætter netværk

Innovation – Megainfrastruktur

En styrkeposition for danske virksomheder gennem innovation i hele værdikæden. Det sker gennem opsamling af viden og forskning inden for mega-infrastruktur og udvikling af nye mere bæredygtige løsninger, materialer og brug af teknologi.

Det unikke megainfrastrukturprojekt, Femern Bælt-forbindelsen er et af flere megainfrastruktur projekter, som både giver inspiration til nye løsninger, men kalder også på nye løsninger. Derfor har vi etableret et Videns- og læringscenter, Fehmarn Innovation link i nærhed til byggeriet.

Videns-og læringscentret skal være et pejlemærke for fremtidens infrastrukturprojekter og en platform for samarbejde mellem bygherre, startups, små og større virksomheder samt videninstitutioner f.eks. DTU og Teknologisk Institut. Innovations-samarbejdet bliver drevet og faciliteret af videns klyngen We Build Denmark i tæt samarbejde med Odense Robotics, for nye løsninger kræver, at anlægsfaglig viden forenes med nye teknologi og automation.

Vi arbejder med tre overordnede temaer:

Mere bæredygtig megainfrastruktur og konstruktioner. Land og vand baseret.

  • Mere bæredygtige materialer med forbedret LCA f.eks. beton og armering
  • Forbedrede processer både i produktions- og anlægsfasen f.eks. automatisering, reduktion af spild, CO2e
  • Brug af ny teknologi, dataopsamling både i anlægsfasen og efterfølgende drift/service
  • Automatisering
  • Anvendelse af teknologi til at overvåge, optimere og opsamle data med henblik på mere bæredygtig drift og service for at forlænge anlægslevetid
  • Innovationsplatform for udvikling og installation af nye tekniske løsninger i Femern-Bælt tunnellen
  • Projektledelse af mega-anlæg, data og erfaringsopsamling
  • CO2 emission og AI monitorering på byggeplads
  • Automatisering

Virksomheder må meget gerne tage kontakt, hvis I arbejder med et af ovennævnte temaer, og ønsker videreudvikling og samarbejde.

I tillæg til anlæg af Femern og samarbejdsaftaler med Femern A/S samt konsortierne, samarbejder vi også med Vejdirektoratet, Banedanmark og Sund&Bælt om at identificere udviklingsområder og i forlængelse koble nye innovationsprojekter.

Vil du vide mere?

Pernille Remming

Pernille Remming
Innovationskonsulent
WE BUILD DENMARK
+45 2538 6060 | prl@webuilddenmark.dk