Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse    DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Netværksaktiviteter

Vi inspirerer hinanden og skaber nye muligheder. Netværksaktiviteter er grobund for nye samarbejder og derfor inviterer vi til videns og netværksaktiviteter i Fehmarn Innovation Link – vores videns- og læringscenter eller holder oplæg for eksisterende netværk.

Partnerskabet bag Erhvervsfyrtårnet deltager i og faciliterer mange netværk, men hvis du er en del af vores netværk og gerne vil have vi deler vores viden og muligheder for samarbejde – så kontakt os gerne.

Netværk om vandteknologi

Netværk om vandteknologi

I Femern-byggeriet er der stort fokus på vandteknologi. Byggeriet kræver sikring af tilstrækkeligt vand samt vand af tilstrækkelig kvalitet.

DTU er tovholder på netværket, og der arbejdes med emner som; afdækning af kilder til vandforsyning, vandrensning, sikring af produktions-og procesvand, og der skelnes mellem drikkevandskrav og vand til industriproduktioner.

Se mere
Netværk om digitalisering og robotisering i anlægsbyggerier

Netværk om digitalisering og robotisering

Nye teknologier viser vejen for bæredygtige løsninger, øget produktivitet, minimering af flaskehalse, mangel på arbejdskraft og nye produktionsformer. DTU og Odense Robotics er tovholdere, og der indgår virksomheder som samarbejder med DTU og Odense Robotics om collaborative robotter på byggepladsen, robotter i betonproduktionen samt digitale modeller.

Se mere
bæredygtige byggematerialer i anlægsbyggerier

Netværk om bæredygtige byggematerialer

I 2023 indføres grænseværdier for CO2-udledning i anlægsbyggerier samt krav til anvendelsen af LCA (Life Cycle Analysis) beregninger. DTU er tovholder, og der informeres om samarbejder med DTU om bæredygtighed i byggeriets proces, design og produktion med særligt fokus på redskaber til reduktion af CO2, fremstilling og optimering af nye råmaterialer.

Se mere
drone-femern-lab

Dokumentér virkeligheden til lands, til vands og i luften

WE BUILD DENMARK, Odense Robotics og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi har etableret et netværk for virksomheder med fokus på udfordringer og muligheder ved anvendelse af nye teknologier som droner, digitalisering og automatisering til dokumentationsopgaver i byggeriet.

Se mere