Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
react eu regionalreact eu social
iværksætter netværk

Netværk om vandteknologi

I Femern-byggeriet er der stort fokus på vandteknologi. Byggeriet kræver sikring af tilstrækkeligt vand samt vand af tilstrækkelig kvalitet. DTU er tovholder på netværket, og der arbejdes med emner som; afdækning af kilder til vandforsyning, vandrensning, sikring af produktions-og procesvand, og der skelnes mellem drikkevandskrav og vand til industriproduktioner.

Formål med netværket

Netværksopbygning med fokus på vidensdeling og match-making mellem virksomheder, tekniske institutter og uddannelsesinstitutioner m.fl.

Der skal identificeres forretningsmuligheder og –modeller med henblik på innovation, viden og vækst.

Deltagere

Nordphos, Jesper Minor
Femern A/S, Claus Bryde
Erhvervshus Sjælland, Thomas Østergaard Jørgensen
SL Consulting, Steen Larsen
GelyGo ApS, Cluas Bolund
Guldborgsund Forsyning, Carsten Jacobsen
DTU, Viggo Kærn

Indhold og referat af første workshop i netværket

Det strategiske perspektiv

Der er behov for tre strategiske afklaringer:

 • Fremtidige behov med udgangspunkt i en helhedsbetragtning (hele værdikæden og i lyset af nedennævnte udfordringer)
 • Ny/revideret vandforsyningsplan (Lolland Kommune/Forsyning)
 • De langsigtede behov i forhold til kommende megainfrastrukturprojekter i Danmark (Femern A/S)

Det er en strategisk udfordring at balancere

 • de forskellige brugeres krav til vandet,
 • CO2-belastningen,
 • de lovgivningsmæssige rammer og
  økonomien

Data

Vi har behov for at få afklaret,

 • hvilke data der foreligger.
 • hvem kan få adgang til disse data – og på hvilke vilkår.
 • hvilke krav de forskellige brugere stiller til vand (produktvand, procesvand mm.).
 • hvilke kilder til input-vand, der vil være tilgængelige i fremtiden.
 • hvilke yderligere data der er behov for.

Når dette er afklaret, skal vi have fastlagt en plan for, hvordan de evt. nødvendige supplerende data tilvejebringes (hvordan, hvem og hvornår).

Fremadrettet i netværket

 1. Teknisk vand til nuværende og fremtidige virksomheder i Lolland Kommune
 2. Vand til den fremtidige betonvarefabrik

Et innovationssamarbejde i regi af VLC (Femern Videns- & LæringsCenter) med DTU som lead skal understøtte spor 1 (i første omgang) og sikre, de to spor knyttes sammen, så spor 1 lægger grunden for spor 2.

Noter fra workshop

Om få år vil der ikke længere blive godkendt en VVM til et anlægsprojekt med anvendelse af grundvand. Vi skal bruge teknisk rent vand i stedet, men normer og lovgivning giver ikke mulighed for dette på nuværende tidspunkt.

Kan netværket være med til at lave/se på løsninger. Hvad skal der til for at det næste infrastrukturprojekt kan laves med teknisk vand i stedet for grundvand. Det vil tage lang tid, men kan vi kigge på nogle mindre projekter med involvering af virksomheder, hvor konsekvenserne ikke er voldsomme. Problemet er ofte, at man kun tør gøre det, man kender resultatet af.

Hvis det kommer så langt at et egentligt projekt bliver sat i værk og der skal indhentes diverse myndighedsgodkendelser, vil Erhvervshus Sjælland gerne stille sig til rådighed for disse samtaler. Det er ikke et udviklingsprojekt – det er opskalering af eksisterende løsninger for en større udrulning. Kan også vise en optimering af fremtidige byggeprocesser.