Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

”Er du og din virksomhed klar til at arbejde med bæredygtighed?”

Hvis du og din virksomhed, ligesom så mange andre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, synes det er svært, besværligt og måske endda uoverskueligt at få organisationen til at arbejde målrettet med bæredygtighed, så er dette innovationboard noget for dig!

Innovationboardet er for alle virksomheder der arbejder i, eller med anlægs- og byggebranchen, hvor du, sammen med andre virksomheder innoverer nye tiltag, tilgange og måder at arbejde med bæredygtighed på i din organisation, så det ses på bundlinjen.

Når forløbet er slut

  • Er du klædt på med de politiske bæredygtighedskrav til branchen, på en let og overskuelig måde.
  • Har du sammen med andre virksomheder innoveret nye måder at gribe bæredygtighed an på i din organisation.
  • Har du set og oplevet hvordan en virksomhed har opnået resultater på bundlinjen ved at indarbejde adfærdsinnovation i organisationen.
  • Har du fået sparring fra de deltagende virksomheder og den tilknyttede konsulent, til at udarbejde og gå i gang med en handleplan, så din organisation kan leve op til bæredygtighedskravene; og så det kan ses på bundlinjen.

Det er kendt, at det kræver nye organisationsvaner og handlinger for at komme i mål med en bæredygtigheds-strategi der gennemsyrer hele virksomhedens organisation. En Niras analyse lavet til WE BUILD DENMARK, bekræfter dette. Virksomheder der har deltaget i analysen, pointerer netop behovet for udvikling af nye vaner, nye måder at handle på, og et nyt mindset for at leve op til tidens bæredygtighedskrav.

I 2023 kommer EU-taksonomien, og der skrues for alvor op for bæredygtighedskravene til bygge- og anlægsbranchen, derfor er der brug for adfærdsinnovation og nye tiltag til at integrere adfærdsinnovation i anlægs- og byggebranchen.

Innovationsboardet ledes af en konsulent med ekspertise i innovationsadfærd. Du skal forvente dialog, teamarbejde, workshops og en mindre hjemmeopgave. Innovationsboardet afholdes den 14. 17. og 29. marts 2023 i Femern Fyrtårns Videns- og Læringscenter i Rødbyhavn, Gammel Badevej 2E (Adapteo kontorhotel). Den 17. marts er vi på ½-dags virksomhedsbesøg.

Forløbet er gratis. Du skal blot underskrive en partnerskabsaftale og lægge de timer du bruger på forløbet som medfinansiering, da forløbet er finansieret med EU-midler. Det hjælper vi med!

Du kan tilmelde dig ved at skrive til Pernille.Remming@webuilddenmark.dk hvor du oplyser hvilken virksomhed du kommer fra og navne på dem der deltager.

Tilmeld dig ved at skrive til Pernille.Remming@webuilddenmark.dk