Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Aktiviteter og tilbud for virksomheder

Søg innovationspulje på 7 mio. kroner
til anlægsaktiviteter

Erhvervsfyrtårn Femern åbner for eninnovationspuljepå 7 mio. kroner til anlægsaktiviteter. Du kan søge om støtte til proof of concept og innovationssamarbejder inden for puljens temaer. Her kan du både læse mere om puljen og downloade ansøgningsguide samt ansøgningsskema.
Se mere
byggebranchen

Innovation boards

Deltagelse i et innovationsboard kan være første skidt for udvikling af din virksomhed. Innovation boards har til formål at skabe og facilitere et udviklingsrum, hvor virksomhederne sammen genererer nye idéer til en forretningsløsning, et produkt, en service eller lignende. I regi af Erhvervsfyrtårn Femern er det hovedsageligt We Build Denmark og Odense Robotics, der etablerer og faciliterer innovation boards, gerne med assistance fra en af de deltagende forsknings- og uddannelsesinstitutioner, Zealand, DTU eller RUC.

Se mere
netværk

Netværk for virksomheder

Erhvervsfyrtårn Femern står bag tematiserede netværk for virksomheder med fokus på bæredygtige byggematerialer i anlægsbyggerier, vandteknologi og digitalisering & robotter i anlægsbyggerier.

Se mere om hvert netværk her og kontakt os, hvis du kunne tænke dig at blive en del af det.

Se mere
Tid til afprøvning af ny teknologi?

Tid til afprøvning af ny teknologi?

Nyt tilbud til virksomheder i byggebranchen: Femern Lab tilbyder en gratis 1-dags-workshop, hvor du kan afprøve teknologi eller digitalt værktøj lige efter dit valg.

Du får: grundig introduktion til workshoppens teknologi-tema, test og afprøvning på relevant case, samt efterbehandling og videreformidling af indsamlede data.

Se mere

Erhvervsfyrtårn skal styrke danske virksomheder

Det sker gennem:

  • Innovation, viden og netværk, som skaber en international styrkeposition inden for bæredygtig megainfrastruktur. Vi igangsætter en række innovationssamarbejder, så vil du udvikle løsninger til den stigende efterspørgsel efter mere bæredygtige løsninger så kan vi hjælpe på vej – med viden, forskning og samarbejde
  • Opkvalificering: nye kurser, som rækker ind i virksomhedernes hverdag og praksis samt mulighed for at afprøve nye teknologier, herunder robotter der styrker virksomhederne, og de krav der stilles til dokumentation og bæredygtighed.
  • Erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen:
    • Etablering og tiltrækning af investeringer nær Femern-korridoren i et af de mange attraktive erhvervsområder.
    • En attraktiv turismeregion: øge regionens attraktionskraft gennem nye bæredygtige overnatnings- og oplevelsesmuligheder.

Kontakt os gerne – så tager vi en dialog om, hvordan vi kan bidrage til din virksomheds udvikling.

kontakt os