Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Erhvervsfyrtårn Femern løfter fremtidens bæredygtige mega-infrastruktur gennem innovation og stærke tværgående samarbejder

erhvervsfyrtårn femern

Erhvervsfyrtårn Femern åbnede for et år siden Videns- & Læringscenteret i Rødbyhavn. Erhvervsfytårnet skal gøre danske virksomheder førende, og efter det første år står det klart, at fyrtårnet har succes med at samle virksomheder, nationale vidensklynger samt videns- og uddannelsesinstitutioner om at udvikle nye løsninger og kompetencer inden for bæredygtigt anlæg og mega-infrastruktur.

I september 2022 åbnede Videns- og Læringscenteret i Rødbyhavn, som en del af Erhvervsfyrtårn Femern, med en stærk ambition om at forene virksomheder med lokale og regionale vidensinstitutioner, for at høste og udnytte den viden og innovationsperspektiver, der udspringer af Nordeuropas største anlægsprojekt. Placeringen tæt på byggepladsen skaber et ’hul i hegnet’, hvor viden og innovation kan flyde frit. Siden åbningen har der været liv i Videns- & Læringscentret, hvor virksomheder og 140 studerende har deltaget aktivt i innovationsaktiviteter og afprøvet ny teknologi.

“Det er et samlet konsortium, som har bidraget til, at vi er kommet så langt på så kort tid og har taget det første spadestik til at sætte Erhvervsfyrtårnet og Videns- & Læringscentret på landkortet. Partnerne bag har virkeligt gjort en ekstraordinær indsats, og det er en fornøjelse at se de gode samarbejder, som opstår – til gavn for virksomheder og studerende”, siger Stine Mortensen, der er Konsortieprojektleder i Erhvervshus Sjælland

Videns- & Læringscenteret har gjort sig bemærket nationalt og internationalt, f.eks. har DTU tiltrukket Ph.d. studerende fra hele verden til forløb om mega-infrastrukturprojekter. I samarbejde med virksomheder og forskere har RUC-studerende set nærmere på, hvad et så stort infrastrukturprojekt betyder for det omkringliggende samfund, og studerende fra Zealand har arbejdet med deres fag i praksis ved brug af droner, undervandsdroner, avancerede scannere og sensorer.

Det er ikke alene studerende, der har haft glæde af centeret. Hele 33 virksomheder har deltaget i netværks- og innovationsaktiviteter, og over 600 ansatte i sjællandske virksomheder er blevet indført i ny teknologi eller har deltaget i nye digitale opkvalificeringsforløb på regionens erhvervsskoler. Især CELF og de øvrige erhvervsskolers uddannelse af virksomheder er afgørende for at sikre fremtidens kvalificerede arbejdskraft til den grønne omstilling.

Populariteten skyldes bl.a., at virksomheder kan tage aktivt del i visionen om at opnå en dansk styrkeposition indenfor anlæg og mega-infrastruktur. Bygge- og anlægsbranchen var i 2020 ansvarlige for 30% af den samlede CO2 udledning i Danmark, men gennem innovationssamarbejder med vidensinstitutioner og nationale vidensklynger kan virksomhederne udvikle løsninger til et marked, som ikke kun byder øget bæredygtighed velkommen, men som også oplever skærpede krav fra b.la EU. Fremtiden tilhører de virksomheder, som aktivt deltager i udviklingen, og som sikrer, at de har kvalificerede medarbejdere.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til møde i Rødby Havn
Erhvervsfyrtårnet er medfinansieret af EU og midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Derfor har bestyrelsen netop afholdt møde i Rødbyhavn, hvor de har besøgt byggepladsen og fået en status på Erhvervsfyrtårnets arbejde og planer for fremtiden.

“Femern Bælt-forbindelsen giver unikke muligheder for erhvervsudvikling i Region Sjælland, men hvis potentialet skal udnyttes fuldt ud, kræver det investeringer både fra regionens virksomheder, men også i kraft af, at vi kan tiltrække virksomheder og investeringer udefra. I Erhvervshus Sjælland arbejder vi sammen med både erhvervsfremme, vidensinstitutioner og nationale vidensklynger om at understøtte og udvikle virksomhedernes muligheder, inden forbindelsen åbner i 2029”, siger konstitueret direktør i Erhvervshus Sjælland, Line Fossing Riel.

I juni 2023 fik Erhvervsfyrtårnet yderligere 54.500.000 kr. fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som de næste tre år skal sikre flere virksomhedsrettede innovationsaktiviteter, opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere og erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Om Erhvervsfyrtårnet Femern
Erhvervsfyrtårnet Femern, der arbejder for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen, er ét af otte lokale erhvervsfyrtårne. Fyrtårnene skal være med til at styrke dansk vækst og beskæftigelse rundt i landet og understøtte udviklingen af de danske styrkepositioner. Femern Bælt-forbindelsen skal skabe vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport på Sjælland og øerne ved at øge attraktiviteten for erhvervsliv og turisme. Samtidig skal viden fra byggeriet fremme, at virksomheder på Sjælland og øerne bliver førende i Europa inden for udviklingen af bæredygtig mega-infrastruktur i forbindelse med store infrastrukturprojekter og sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Erhvervsfyrtårnet er medfinansieret af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.