Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Erhvervsfyrtårnet sætter turbo på udviklingen af nye løsninger til bæredygtig infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling

Vi står overfor en kæmpe udfordring med den grønne omstilling i bygge-anlægsbranchen, som er en af de største udledere af CO2 og samtidig mangler vi også kvalificeret arbejdskraft til at varetage den grønne omstilling.

Erhvervsfyrtårn Femern har fået en saltvandsindsprøjtning på 54,5 mio., som skal sætte fuld fart på innovation og nye løsninger samt understøtte kvalificeret arbejdskraft, herunder uddannelse og kompetencer til medarbejderne, der bidrager til den grønne omstilling. Pengene gives til de næste tre år og er medfinansieret af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Hos WE BUILD DENMARK, national vidensklynge for byggeri og anlæg, ser man meget frem til, at få lov at fortsætte indsatsen omkring øget innovation og udvikling af nye løsninger sammen med virksomheder. ”Vores anlægsbranche skal på rekordtid omstille sig. Grøn omstilling revolutionerer branchen. Og med de nye midler til Femern-fyrtårnet kommer vi til at booste indsatsen. Vores indsats i fyrtårnet fokuserer på at øge samarbejdet om innovation mellem SMV’erne, så de kan skabe nye løsninger sammen, og derigennem styrke anlægsbranchens samlede styrkeposition ud over Danmarks grænser”, udtaler Christina Melvang, direktør i WE BUILD DENMARK, og pointerer, at de nye midler er en saltvandsindsprøjtning, der kommer til at gøre en rigtig stor forskel.

Hos CELF, som sammen med Sjællands erhvervsskoler og øvrige videnspartnere skal arbejde med en indsats om kvalificeret arbejdskraft er der også stor glæde. ”VI står jo i en situation, hvor vi både mangler faglært arbejdskraft og samtidig skal uddanne til nogle nye områder i bygge-anlægsbranchen. Grøn omstilling kræver mere og andet af fremtidens medarbejdere. Og det er her, vi blandt andet sætter ind med fyrtårnet. Det giver os mulighed for i samarbejde med en række skoler og vidensinstitutioner at accelerere indsatsen til gavn for rigtig mange virksomheder”, fortæller Michael Bang, Direktør på CELF og uddyber ”Partnerskaber er altafgørende Partnerskabet omkring kompetenceudvikling og uddannelse er bredt forankret blandt vidensinstituioner.  Indsatsen er bredere end bare os i erhvervsskolerne. Vi arbejder sammen med Zealand som har bygningskonstruktører og helt op til DTU, som uddanner ingeniører og har forskning i verdensklasse på området. Det er virkelig et stærkt partnerskab, som kommer til at gøre en kæmpe forskel, udtaler Michael Bang fra CELF.

Begge indsatser styrker Fehmarn Innovation Link – et Videns og læringscenteret på Vestre Kaj, som åbnede sidste år i Rødby Havn. Fehmarn Innovation Link, med Femern Belt Development og regionens videns institutioner i spidsen har planer om at blive en del af Strandholmgaard når denne ombygges og dermed få endnu større nærhed til Nordeuropas største anlægsprojekt. Formålet med centret er at få del i den viden som genereres når man anlægger Femen-forbindelsen ved at bringe virksomheder, forskere, studerende og andre videnspartnere sammen om udviklingen af nye løsninger-  og dermed skabe en dansk styrkeposition med varig vækst, arbejdspladser og øget eksport.