Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Event: Fremtidens Havn

Erhvervsfyrtårn Femern afholder i samarbejde med Artelia og Vordingborg havn et virksomhedsarrangement for havne, og virksomheder som entreprenører, techvirksomheder og rådgivere, der samarbejder med havne om at finde grønne løsninger.

D. 27. februar 2024 afholder Erhvervsfyrtårn Femern i samarbejde med Artelia og Vordingborg havn et virksomhedsarrangement for havne, og virksomheder som entreprenører, techvirksomheder og rådgivere, der samarbejder med havne om at finde grønne løsninger på havnes udfordringer i Danmark.

Havnedirektør Jan Jaap-Cramer starter dagen med en guidet tur til fods på erhvervshavnen, hvor du får et unikt indblik i nye og bæredygtige løsninger.

Efter den guidede tour åbner rådgivervirksomheden Artelia dørene for en eftermiddag, hvor vidensinstutionerne DTU, FORCE og SDU står klar til at samarbejde med dig om nogle af tidens store havneudfordringer, med fokus på bæredygtighed og nye teknologier og økonomi.

Læs mere og tilmeld dig her
Program for dagen

09.00-09.30 – Velkommen, Vordingborg Havn byder på morgenkaffe
09.30-10.30 – Guidet tur til fods på erhvervshavnen
10.30-11.00 – Transport til Artelia, der huser dagens oplæg, workshops mv.
11.00-11.05 – Velkommen til Artelia v/divisionschef Klaus Jørgensen
11.05-11.15 – Havnedirektør Jan Jaap-Cramer fortæller om de særlige havneudfordringer, der tages op på dagen
11.15-11.25 – Oplæg fra Danske Havne
11.25-11.30 – Præsentation af workshops v/Pernille Remming, We Build Denmark
11.30-12.15 – Frokost
12.15-14.15 – 3 x workshops v/DTU, SDU og FORCE (se mere info nedenfor)
14.15-14.30 – Kaffepause
14.30-15.15 – Interessetilkendegivelser mellem virksomheder og vidensinstitutioner
15.15-15.30 – Tak for i dag

Om de tre workshops

WORKSHOP 1 (DTU): Nyttiggørelse og genanvendelse af havnesediment

I forbindelse med udbygning af havne eller rensning af sejlrender fjernes der en væsentlig mængde havnesediment hvert år. Materialet betragtes som udgangspunkt som affald.

Der er tre problemstillinger:

  • At fjerne materialet
  • At komme af med materialet (når det er fjernet) pga. lovgivning
  • Der mangler materiale andre steder.

Træk på erfaringer fra andre havne ift. de problemer, de har haft, og hvordan de har løst dem, herunder de lovgivningsmæssige krav.

WORKSHOP 2 (FORCE): Design af havnebassiner og sejlrender

På denne workshop bliver du klogere på gennemført design af havne, bassiner og sejlrender med fokus på rentable og bæredygtige løsninger; hvordan der kan spares på oprensning, minimering af opgravede mængder, samtidig med at der sikres en optimal afviklingen af skibstrafikken.

WORKSHOP 3 (SDU):Fremtidens havne, kystsikring, restprodukter til havnekonstruktioner

Denne workshop har fokus på genbrugsmaterialer til havnekonstruktioner og LCA, når havnen skal dimensioneres. Her skal LCA ses i forhold til anvendelsen af havnen og ikke kun på materialerne. Emnerne er:

  • Kystsikringstiltag på og omkring havne
  • Havnedesign med lang levetid og fremtidig udvikling
  • Sikring af kaj og veje til tunge laster
Læs mere og tilmeld dig her