Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Klumme: Femern-regionen bliver Nordeuropas nye turisme-magnet

Du sidder i din bil i Rødby. Du drejer tændingsnøglen. Du har nu under to timers kørsel til både Hamburg mod syd og København mod nord. Faktisk kan du nå i alt ni millioner mennesker på under to timers kørsel. Dermed får mange flere potentielle turister den samme mulighed – de vil få væsentlig kortere rejsetid til vores regions herlighedsværdier!

Klumme: Femern-regionen bliver Nordeuropas nye turisme-magnet

Af Mads Stærk, udviklingschef i Business Lolland-Falster, og Dorte Kiilerich, forretningsudvikler i Erhvervshus Sjælland. Publiceret i Sjællandske d. 4. maj 2022

Det er naturligvis Femern-forbindelsen, der gør det muligt, og det er op til os som virksomheder, borgere og politikere at udnytte mulighederne.

Så hvor kører vores naboer hen, når Femern-forbindelsen åbner i 2029?

VisitDenmark og Destinationsselskaberne, har allerede i mange år arbejdet med at øge andelen af tyske turister – og det virker! Derfor er der nu behov for at styrke virksomheder, som har set potentialet og vil investere i at sikre fremtidens oplevelser og overnatninger. For at styrke regionens udbytte har vi skabt et stærkt samarbejde i det, vi kalder ’Erhvervsfyrtårn Femern’, og erhvervsfyrtårnes mange stærke regionale aktører sikrer, at Femern-forbindelsen bliver et vækstlokomotiv for hele Region Sjælland og et centrum for investeringer.

Sjælland rykker op af turisme-rangstigen, hvis vi investerer

Smukke strande, skøn natur og masser af oplevelser i regionens større og mindre byer. Det er blot nogle af grundene til at flere turister allerede har fået øjnene op for region Sjælland som en spændende rejsedestination. Tyskland var det største udenlandske marked for dansk turisme i 2019 med et økonomisk forbrug på 16,7 mia. kr., svarende til 28 pct. af det udenlandske turismeforbrug i Danmark. Under Corona-nedlukningen udgjorde de 80 pct. af vores udenlandske gæsters overnatninger, og efter nedlukningen er tyskernes interesse for Danmark igen stigende. Vi har muligheden for at hoppe flere vigtige trin op af rangstigen som fortrukken feriedestination, når Femern-forbindelsen åbner i 2029, og det bliver lettere at komme her til regionen.

Analyser fra fx HBS viser, at antallet af biler med ferieformål bliver øget med 52 pct. og korttidsferier med hele 66 pct. Med andre ord får turismen et kæmpe løft, men hvis vores region skal tage imod flere gæster, kalder det på målrettede investeringer i overnatninger og nye oplevelser. Det er investeringer, som vil gøre en markant forskel for regionen, men som også vil styrke de nuværende turismeaktører, detailhandel m.m.

Femern er mere end trafik. Den skaber i sin anlægsproces en ny attraktiv sydvendt kyst på Lolland. Tre kvadratkilometer fantastisk strandområde med diger, lagune og maritime aktiviteter. Med mulighed for at nyde strandlivet på en sikker kyst med ansigtet vendt mod solen og Sjællands natur i ryggen. Ambitionen for den nye kyststrækning er at øge antallet af overnatninger med 500.000 frem mod 2030, hvoraf mere end halvdelen skal være i nye feriehuse, hoteller m.m. Det kalder på virksomhedsengagement og investeringslyst.

En grøn feriekuffert

Tyske turister efterspørger i stigende grad bæredygtighed, når de tager på ferie, viser markedsundersøgelser fra Visit Denmark og Dansk Kyst og Naturturisme. Det er specielt på transport, vi kan reducere udledningen af CO2, og derfor er den kommende forbindelses mulighed for offentlig transport et bæredygtigt alternativ til fly. Det samme gælder bilferie, som i dag benyttes af 83 pct. af de klassiske kyst- og naturturister. Det er vigtigt, at de grønne ambitioner og initiativer skinner igennem på feriedestinationen både i overnatningsstedets affaldshåndtering, energiforbrug, lokale fødevarer og mulighed for bæredygtig mobilitet, så man kan opleve naturen uden at belaste naturen. Bæredygtigheden skal være et bærende element allerede i de første investeringsovervejelser. Bæredygtighed er nemlig ikke alene en mulighed for at spare ressourcer men også grundlaget for, at de nye generationer vil være gæster i vores region.

Derfor arbejder vi i Erhvervshus Sjælland og Business Lolland Falster i Femern Fyrtårnet med erhvervsudvikling særligt målrettet kommende investeringsmuligheder. Vi ved, at et godt, bæredygtigt overnatningssted er vigtigt for, at tyske turister besøger os. Vores fokus ligger derfor på nye investeringscases med internationalt potentiale, og på at løfte regionen med fokus på at øge overnatnings- og oplevelseskapaciteten. Og derfor hjælper vi løbende virksomheder, som vil udvikle både deres egne virksomheders tilbud og dermed også hele regionens tilbud til fremtidens turister.

Lad os hjælpe med at accelerere dit turismeprojekt

Bred alliance styrker investeringer i Sjællandsregionen

Erhvervshus Sjælland står i spidsen for Erhvervsfyrtårn Femern og dermed den brede alliance af aktører i regionen. Både Business Lolland-Falster, videninstitutionerne ZEALAND, RUC og DTU, Femern Belt Development, Teknologisk Institut og klyngerne WeBuildDenmark, Odense Robotics samt erhvervsskolerne i Region Sjælland arbejder alle med i Erhvervsfyrtårn Femern. Det gør vi for at sikre, at Nordeuropas største anlægsprojekt, Femern-forbindelsen, og den kommende transportkorridor skaber vækst og udvikling – i mange år frem. Målet er, at Erhvervsfyrtårnet skal være en stærk løftestang for at skabe innovation og viden, tiltrække flere virksomheder og flere turister til landsdelen og på den måde skabe vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport.

Men først og fremmest tænker vi på de ni millioner mennesker – de ni millioner potentielle turister – som alle bor tæt på den kommende Femern-forbindelses knudepunkt, Rødby Havn. Vores mål er, at de tænker på Sjælland og øerne, når de i fremtiden vil på ferie og ikke vil køre mere end to timer i bil eller med tog. Og også gerne når de skal afsted igen, og igen! For Sjælland og øerne har enormt meget at byde på, og der bliver kun mere og mere at opleve!