Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Matchmaking workshop i Rødby 20. februar 2023

Mandag den 20. februar 2023 kl. 10 – 13 i Viden og Lærings Centret, VLC på Gamle Badevej 2E i Rødby

DTU afholder en workshop i Rødby, hvor vi inviterer virksomheder og andre aktører til at dele viden om innovative løsninger i forhold til vandbesparelse, vandrensning og genanvendelse af vand. Der vil også være mulighed for at drøfte vandtekniske udfordringer med forskere fra DTU samt muligheder for at indgå i et vandprojekt, hvor forskernes tid er finansieret.

Tilmeld dig her

På Lolland er der ambitioner om at skabe øget vækst og beskæftigelse. En af disse ambitioner er at øge turismen fra 1000 til 4000 årlige turistovernatninger. Der er også ambitioner om at videreføre faciliteter fra Femernbyggeriet i Rødby til at støbe og transportere betonelementer til fremtidige store anlægsprojekter i hele Danmark. Ydermere er der et ønske om at etablere nye og udbygge eksisterende virksomheder på Lolland. For at gennemføre dette skal der bruges vand i en sådan størrelsesorden, som det ikke er muligt at indvinde fra grundvandet. Derfor er der brug for løsninger der kan muliggøre ambitionerne.

Tilmeld dig her