Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Megabyggeri giver innovationsmuligheder for byggevirksomheder

Femern Bælt-forbindelsen er Nordeuropas største byggeplads, og byggeriet vil give en række muligheder for at udvikle nye og mere bæredygtige byggeteknikker og materialer.

Megabyggeri giver innovationsmuligheder for byggevirksomheder
Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, bød velkommen og introducerede til de unikke samarbejdsmuligheder, som kan opstå mellem virksomheder, klynger og vidensinstitutioner i nærhed til Nordeuropas største megainfrastruktur-projekt. Samarbejder der allerede har international interesse samt interesse for de konsortier, som skal bygge forbindelsen.

Alt tyder på, at Femern Bælt-forbindelsen bliver et vidensmæssigt kvantespring for byggesektoren både i Sjællandsregionen og i resten af Danmark. Byggeriet vil nemlig inspirere til nye byggeteknikker, nye materialer og ikke mindst nye måder at indrette byggepladser på. For at få det fulde udbytte af innovationsmulighederne i byggeriet satte 65 virksomheder og erhvervsfremmeaktører i sidste uge hinanden stævne i en konference arrangeret af en række af de vidensinstitutioner og andre, der bakker op om erhvervsudviklingen i Sjællandsregionen. We Build Denmark, DTU, Odense Robotics og Zealand sammen med Femern Belt Development havde sammen indbudt virksomhederne til en konference i Rødby Havn, og her fik virksomhederne et skarpt indblik i det banebrydende byggeri.

Virksomhederne blev præsenteret for en byggeplads i en skala, som få har set før, men samtidig kunne virksomhederne høre om Femern A/S’ store fokus på bæredygtighed og de innovationsmuligheder der findes. Efterfølgende deltog virksomhederne i tre forskellige byggefaglige workshops om vandsikring, automatisering og digitalisering i byggeriet samt ’den bæredygtige anlægsbyggeplads’. Det er nogle af de områder, hvor megabyggeriet ventes at skabe nye innovative løsninger, og her blev der både delt den nyeste viden men også blev givet konkrete eksempler på virksomheder, som har udnyttet innovationsmuligheder og teknologier.

Samarbejde giver innovation

Formålet med konferencen var er at skabe innovationssamarbejder og -netværk samt bringe virksomheder og forskere tætte sammen. På den måde vil danske virksomheder skabe sig en styrkeposition indenfor bæredygtigt byggeri, og DTU deltog for at bringe universitets viden i spil.

”På DTU er vi vant til at samarbejde med virksomheder lige fra tidlige startups til internationale koncerner.

Bl.a. har vi sidste år afsluttet et projekt, hvor vi hjulpet 40 SMV’er med at udvikle og afprøve koncepter for ny løsninger inden for vandområdet. En af årsagerne til, at virksomhederne finder det værdifuldt at samarbejde med os, er, at vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og interesser. Sammen med virksomheden identificerer vi de områder, hvor vi kan skabe mest værdi, matcher dem med relevante kompetencer og etablere det setup, der giver mest mening i den givne situation.” Det siger Viggo Aaberg Kærn, Innovationschef, DTU Sustain, som var en del af holdet bag konferencen.

Megabyggeri giver innovationsmuligheder for byggevirksomheder
Viggo Aaberg Kærn fra DTU sustain introducerer til workshop om sikring af vand. Vandteknologi er et vigtigt innovationstema, da byggeriet kræver meget vand samt vand af en tilstrækkelig kvalitet.

Vand-virksomhed vil være tæt på Femern-byggeri

En af de deltagende virksomhede på konferencen var Nordphos, som er specialiseret i at rense vand. Direktør Jesper Minor har valgt at placere virksomheden i Maribo i nærhed til anlæg af Femern Bælt-forbindelsen, hvor der skal anvendes store mængder vand i produktionen af betonelementerne. På to testanlæg omdanner virksomheden spildevand, havvand og overfladevand til vand i forskellige kvaliteter, som foruden at kunne anvendes til beton også kan bruges til drikkevand, raffinering og endda Power-to-X.

Nordphos tester en ny og patenteret teknologi på testanlæg tæt ved Femern-forbindelsen. Der er fortsat små barrierer ift. at genanvende vand og især, hvordan vandet kan anvendes efterfølgende til produktion. Her kan et fremtidigt samarbejde med vidensinstitutioner såsom DTU og konsortierne i tunnelbyggeriet være relevant for innovation i både Femern-forbindelsen og kommende megainfrastrukturprojekter.

Vand til Vækst
”Skal vi fremadrettet have vækst, så kræver det, at vi kan anvende renset vand i fremtidens byggeri og produktion. Derfor skal vi samarbejde åbent og tværgående om at fjerne de små barrierer der findes og som blot venter på at blive løst. Derudover bør vi komme i gang med at anvende teknologien ved større, banebrydende anlægsbyggerier”, siger Jesper Minor, direktør i Nordphos.