Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
iværksætter netværk

Brancherettet opkvalificering af medarbejdere

Nye erhvervsrettede kurser sikrer kvalificeret arbejdskraft på både kort og længere sigt.

Bygge-anlægsbranchen mangler kvalificeret arbejdskraft. Ny viden og brug af teknologier vil kunne tiltrække nye medarbejdere samt sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende arbejdskraft.

Derfor tilbyder erhvervsskoler i Region Sjælland og Zealand – Sjællands erhvervsakademi nye arbejdsmarkedsuddannelser i fleksible og digitale formater og tilpasset erhvervets nye behov. Formålet er dels at opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke, men samtidig tilbyde kurser til den udenlandske arbejdskraft, som allerede udgør en betydelig del af både anlæg af Femernforbindelsen og andre regionale infrastruktur- og store byggeprojekter.

Vil du vide mere?

Lene Beck Mikkelsen

Lene Beck Mikkelsen
Projektchef hos CELF
6163 2861| lebm@celf.dk