Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS
react eu regionalreact eu social

Pressemeddelelse: Nyt videnscenter skal gøre dansk byggeri verdensledende

Danmark skal opnå en styrkeposition på grønne og bæredygtige mega-infrastrukturprojekter. Derfor åbner erhvervsminister Simon Kollerup i dag et videns- og læringscenter i Rødbyhavn, der kan fastholde og udnytte den viden, der skabes i forbindelse med byggeriet af Femern-forbindelsen.

" "
Studerende fra Zealand Sjællands Erhvervsakademi har allerede taget det nye Femern Lærings- & VidensCenter i brug. Her instruerer lektor Jonas Lynge Nielsen (th) og adjunkt Daniel Askengren Jensen (tv) de studerende Freja Qvick og Amalie Lund Koch i brugen af en avanceret undervandsdrone. Foto: Femern Belt Development

I dag (torsdag den 1. september) indvier erhvervsminister Simon Kollerup Femern Videns- & LæringsCenter i Rødbyhavn, der skal gøre Danmark verdensledende inden for grøn og bæredygtig megainfrastruktur.

I det nye center samles erfaringerne fra Femern-projektet og gøres tilgængelige for en bredere kreds af danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.

Det er i første omgang DTU, RUC og Zealand samt Odense Robotics, We Build Denmark, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development, der står bag det nye center.

”Vi tager i dag et skridt i den rigtige og ikke mindst grønne retning. Jeg har store forventninger til videnscenteret og er glad for, at der står en så stærk og bred alliance af aktører bag.. Det vil ikke alene skabe flere byggerier men også flere grønne arbejdspladser i landdistrikterne,” siger erhvervsminister Simon Kollerup i forbindelse med indvielsen.

Mange aktiviteter i gang

Femern-forbindelsen er et ‘state of the art’-byggeri, som giver anledning til at gå nye veje.

Der er taget initiativ til de første innovationssamarbejder og netværk, som påbegyndes i efteråret, ligesom der er mulighed for at start-ups med særlig interesse for byggeriet kan etablere sig i centeret.

DTU, RUC og Zealand har påbegyndt undervisningsaktiviteter og masterforløb. Ligeledes er der mulighed for, at virksomheder introduceres til nye teknologier, droner og robotter, som kan bidrage direkte til et grønnere byggeri og øget effektivitet.

Ambitionen er, at Femern Videns- & LæringsCenter i brede samarbejder skaber fremtidens grønnere byggematerialer og teknologi til både byggeri og megainfrastrukturprojekter.

Nyt residential college flytter DTU-studerende til Rødby

Videns- og læringscenteret får i første fase til huse i midlertidige lokaler i Rødbyhavn.

Som en del af centeret etableres et residential college, hvor forskere og studerende fra bl.a. DTU vil kunne overnatte i forbindelse med deres arbejde i videnscenteret.

”Det er en vigtig ambition for DTU, at vores studerende og forskere suger viden til sig og deltager i de projekter, hvor der kan skabes vigtig viden. Her er Femern Bælt-byggeriet alletiders chance for vores studerende, og derfor etablerer vi et residential college. Det er mit håb, at omkring 50 studerende om året vil færdiggøre deres uddannelse i tilknytning til videns- og læringscentret,” siger rektor for DTU, Anders Overgaard Bjarklev.

Danmark som verdensledende inden for mega-infrastruktur

Der er store perspektiver i det nye videns- og læringscenter, mener Michael Svane, formand for centerets Advisory Board og næstformand i Femern Belt Development, der er partner på projektet.

”Femern-byggeriet er en oplagt mulighed for at gøre Danmark verdensledende inden for mega infrastrukturprojekter. Med Femern Videns- & LæringsCenter skabes en facilitet, hvor den viden, der oparbejdes i Femern-projektet, forankres og kan blive af uvurderlig betydning for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører med mere. Det vil give os en konkurrencemæssig fordel i forhold til kommende byggerier i såvel ind- som udland. Det gælder navnlig bæredygtigt byggeri og dygtiggørelse af arbejdskraften,” siger Michael Svane.

Femern-byggeri styrker hele Danmarks byggebranche

Erfaringerne fra byggeriet vil give et vigtigt vidensløft til ikke bare byggeriet i Region Sjælland, men også i resten af Danmark.

Det mener Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, der leder Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern-Bæltforbindelsen.

”Byggeriet er en af Sjællandsregionens stærkeste brancher, og i det nye Videns og læringscenter er vi med til at gøre virksomhederne endnu stærkere gennem vigtig ny viden og konkrete erfaringer. Men hele Danmarks byggebranche vil i de kommende år profitere af den viden om bl.a. bæredygtigt byggeri, som centeret samler og derefter kan udbrede til medarbejdere i byggevirksomhederne,” siger Mads Váczy Kragh.

" "
Fra indvielsen af Femern Videns- & LæringsCenter ses fra venstre: Formanden for VLC´s advisory board, Michael Svane, erhvervsminister Simon Kollerup, rektor Anders Overgaard Bjarklev, DTU, bæredygtighedsdirektør Emilie Juel-Helwig, Femern A/S og direktør Mads Váczy Kragh, Erhvervshus Sjælland. Foto: Femern Belt Development