Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Storebæltsforbindelsen set fra Sprogø

Sund & Bælt havde den 3. november inviteret virksomhederne ATKI, ITS-Teknik, Verdo, Edf-Danmark, Saferoad, Intetra og Bayo S, som enten producerer skiltematerialer, intelligent trafikstyring, eller skruefundamenter, på en guidet tour på Storebæltsforbindelsen, henover Højbroen og ud på Sprogø. Udover virksomhederne deltog Femern A/S, Vejdirektoratet og Lolland kommune.

Sprogø fyr

Det var Bayo S. (der producerer skruefundamenter) og som repræsenterer We Build Denmark i Videns- og Læringscenteret i Erhvervsfyrtårnet Femern, der helt tilfældigt gav We Build Denmark idéen til at samle virksomhederne om temaet ”skilte og innovation”.

Erhvervsfyrtårnets Videns- og Læringscenter åbnede i Rødby den 1. september. Femern Fyrtårn som Erhvervsfyrtårnet kaldes i daglig tale, er et konsortium hvor We Build Denmark, Danmarks klynge for byggebranchen, er en blandt 18 aktører der arbejder for at udvikle innovations-, projekter og aktiviteter mellem klynger, virksomheder, uddannelses-, og forskningsinstitutioner, som led i Femern Fyrtårnets formål; at understøtte erhvervsudviklingen og væksten i bygge- og anlægsbranchen, primært i Region Sjælland og det med bred effekt.

Etableringen og udviklingen af Videns-, og Læringscenteret er primært et samarbejde mellem We Build Denmark, Odense Robotics, Femern Belt Development, Zealand, RUC og DTU og målet er bl.a. at kickstarte innovationssamarbejder sammen mellem klyngerne, virksomheder og uddannelses-, og forskningsinstitutionerne som et led i at skabe et Videns- og Læringscenter med effekt på erhverv og uddannelser, ikke mindst samarbejdet mellem dem.

Det var som nævnt en tilfældig samtale mellem Bayo S. og We Build Denmark der førte til en konkret idé om at samle virksomheder om ’skilte og innovation’. Efter et afsøgende møde mellem et antal virksomheder i slutningen af august, kontaktede We Build Denmark Sund&Bælt der tilbød en guidet tour med det formål at se skiltene på Højbroen Sprogø.

Vejret var blændende og humøret var højt blandt deltagerne da alle stod og skuede ud over Storebælt fra Sprogø Fyr.

Sprogø fyr

Efter den guidede tour, blev deltagerne kørt tilbage til Sund & Bælts bygning i Korsør hvor Sund & Bælt monitorerer al trafik på forbindelsen. Resten af dagen faciliterede We Build Denmark arrangementet, og efter et oplæg fra Sund & Bælt, stod Vejdirektoratet for et oplæg der havde fokus på de fordele der er ved at benytte skruefundamenter på fysiske skilte, såvel økonomiske som bæredygtigt. I udlandet benytter man skruefundamenter på fysiske skilte, af samme årsager.

Femern A/S gav et indblik i de udfordringer som det store anlægssite ved Rødby har givet ift. at holde rede i den myriade af lokationer som udgør byggesitet, hvilket har givet anledning til et samarbejde mellem Femern A/S og Lolland kommune, hvor man har opfundet et helt nyt skiltesystem. Lolland kommune gav et spændende rids af Femern byggeriets betydning for kommunen og hele oplandet samt en rids af samarbejdet mellem Lolland kommune og Femern A/S.

Det er SICE Cobra, et spansk konsortium der har vundet opgaven med bl.a. skiltningen i sænketunnelen, og opgaven skal først stå færdig om flere år. SICE Cobra har dog, på en konference i Rødby den 29. september 2022 løftet sløret for hvordan de tager fat på opgaven, og hvilke former for samarbejder de efterlyser, hvilket We Build Denmark kunne orientere om på mødet.

Sprogø fyr