Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

Tunnelproduktionsområde ved Rødbyhavn bevares

Læs pressemeddelelsen om permanentgørelsen af elementfabrikken her hos businesslf.dk

Den 14. december 2023 vedtog et stort flertal i Folketinget, at det store tunnelproduktionsområde ved Rødbyhavn skal bevares. Den nyhed vakte glæde hos Erhvervsfyrtårn Femern, som har arbejdet for, at fabrikken, hvor man bygger tunnelelementerne til Femern Bælt-tunnellen, permanentgøres. Det er desuden positivt for Danmarks rolle som førende inden for megainfrastruktur med et grønnere aftryk.

Byggeriet af Femern-forbindelsen tiltrækker i forvejen både nationale og internationale investorer til hele Østdanmark. Den interesse forventes at blive styrket yderligere med beslutningen om at gøre tunnelfabrikken permanent.

Tunnelfabrikken er allerede nu i kraft af sin størrelse og høje teknologiske standard genstand for betydelig international opmærksomhed, og den opmærksomhed vil ikke blive mindre i takt med, at nye højteknologiske produkter finder vej til fabrikken. Erhvervsfyrtårn Femern arbejder for at øge danske virksomheders innovation i forbindelse med byggeriet af tunnelen og i partnerskabet bag Erhvervsfyrtårn Femern glæder man sig derfor over permanentgørelsen.

Femern-forbindelsen er allerede en succeshistorie for danske virksomheder, der har vundet og fortsat vinder betydende opgaver på milliard-projektet. Det betyder ikke alene omsætning for virksomhederne, men også tilførsel af ny viden, udvikling af nye løsninger og øget erfaring med at løse opgaver på et stort internationalt projekt.

Læs mere hos businesslf.dk