Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse    DA Medfinansieret af Den Europæiske Union_POS

react eu social

Fremtidens kvalificerede arbejdskraft

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for at kunne understøtte virksomhedernes innovations- og vækstdagsorden. Vi kan hjælpe din virksomhed med skræddersyede kurser inden for bygge-anlæg, introduktion til nye teknologier i bygge-anlægsbranchen samt rekruttering af faglærte medarbejdere fra EU inden for både bygge-anlæg og servicebranchen.

Erhvervsudvikling

Opkvalificering af medarbejdere

Nye erhvervsrettede kurser skal sikre kvalificeret arbejdskraft på både kort og længere sigt​.
Det skal ske gennem brancherettet opkvalificering af medarbejdere.

Se mere
Rekruttering

Rekruttering af faglært arbejdskraft fra udlandet

Udvidelse af arbejdsudbuddet er en forudsætning for fremtidig vækst i regionen og i virksomhederne. Det kan sikres gennem uddannelse og opkvalificering men også ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Se mere